1- Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.

2-Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah’ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

3- ”İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.”

4- ”Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.”

5- ”İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.”

6- ”(Mü’min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.”

7- ”Bizi aldatan bizden değildir.”

8- “Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.”

9- “Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.”

10-  “Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah’ın (Kitabında) ‘Hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.’ (Mutaffifîn, 83/14.) diye anlattığı pas işte budur.”

11- “Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir.”

12- “Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse
onu o tarafa yatırır (fakat yıkılmaz), rüzgâr sakinleştiğinde
yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler
sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi
ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada)
söküp devirir.”

13- “Dua, ibadetin özüdür

14- ”Sizden birinin, bir lokması düştüğünde onu alsın, temizleyip yesin, şeytana bırakmasın.”

15-  “İyilik güzel ahlaktır; günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir.” 

 

Oyver
[Toplam: 0 Average: 0]